Τι είναι η υπογονιμότητα;
Ως υπογονιμότητα ορίζουμε την αδυναμία επίτευξης κύησης, αφότου όμως προηγηθεί 1 έτος τακτικών επαφών. Οι πιθανότητες εγκυμοσύνης για ζευγάρια κάτω των 30 κυμαίνονται μεταξύ 25-30% ανά μήνα κι άνω των 40 ανευρίσκονται σε λιγότερο από 10%.

 

Ποιες είναι οι αιτίες της υπογονιμότητας;
Η υπογονιμότητα είναι πιθανόν να προκαλείται από διάφορους παράγοντες. Τα ποσοστά που καταγράφονται σήμερα, αναφέρουν πως περίπου το 40% οφείλεται στον άντρα, το 40% στη γυναίκα και το 20% σε ανεξήγητη υπογονιμότητα. Συγκεκριμένα η αιτιολογία της αντρικής υπογονιμότητας δύναται να αφορά αποφρακτική ή μη αζωοσπερμία, λοιμώξεις, ορμονικές διαταραχές, χρωμοσωμικές ανωμαλίες κ.λπ.  Η γυναικεία υπογονιμότητα αντίστοιχα μπορεί να εμφανιστεί εξαιτίας ανατομικών ή ορμονολογικών προβλημάτων, ενδομητρίωσης, φλεγμονών των σαλπίγγων κ.λπ., αλλά και λόγω της αύξησης του μέσου όρου τεκνοποίησης.

 

Πώς αντιμετωπίζεται η υπογονιμότητα;
Όπως αναφέρθηκε, απαιτείται καταρχάς εξειδικευμένη διερεύνηση του υπογόνιμου ζευγαριού. Για την αντιμετώπιση της αιτίας καθεαυτή θα χρησιμοποιηθούν αναλόγως οι κατάλληλες μέθοδοι επεμβατικές ή μη, δηλαδή λαπαροσκόπηση, υστεροσκόπηση, υποηθούμενη αναπαραγωγή. Μερικές παθήσεις συνεπώς αντιμετωπίζονται άμεσα, με ταχεία ανάρρωση χάρις στις σύγχρονες μεθόδους κι η εξωσωματική γονιμοποίηση δεν είναι απαραίτητα μονόδρομος.

 

Τι σημαίνει εξωσωματική γονιμοποίηση;
Η εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και περιλαμβάνει μία πληθώρα τεχνικών για την επίτευξη της εγκυμοσύνης. Πραγματοποιείται δηλαδή η γονιμοποίηση του ωαρίου στο εργαστήριο, το οποίο μεταφέρεται στην ενδομητρική κοιλότητα, όταν τα προβλήματα υπογονιμότητας καθιστούν δύσκολη τη φυσική σύλληψη ή απαιτείται προεμφυτευτική γενετική διάγνωση για αποφυγή κληρονομικών ασθενειών.

 

Ποιες τεχνικές εφαρμόζονται;
Οι τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης περιλαμβάνουν την κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), κατά την οποία τα ωάρια τοποθετούνται απλώς μαζί με τα σπερματοζωάρια σε καλλιεργητικό υλικό δίχως καμία άλλη παρέμβαση. Εν συνεχεία είναι η μικρογονιμοποίηση (ICSI) με την εισαγωγή ενός συγκεκριμένου σπερματοζωαρίου στο ωάριο, η υποβοηθούμενη εκκόλαψη για τη διευκόλυνση της εμφύτευσης του εμβρύου, η καλλιέργεια βλαστοκύστης για την επιλογή του κατάλληλου εμβρύου, η κρυοσυντήρηση εμβρύων για μεταγενέστερη μεταφορά τους, η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση κι η βιοψία όρχεως.

 

Τα φάρμακα που θα παίρνω είναι επικίνδυνα;
Υπάρχουν αρκετά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται, τα οποία αποσκοπούν στη διέγερση των ωοθηκών για την παραγωγή πολλών ωαρίων ανά καταμήνιο κύκλο. Η χορήγηση των φαρμάκων δεν είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση, αλλά αν κριθεί αναγκαία δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς θεωρούνται ασφαλή, εφόσον η ασθενής παρακολουθείται από ιατρούς εξειδικευμένους στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

 

Πόση διάρκεια θα έχει;
Η χρονική διάρκεια που θα υποβληθεί η γυναίκα στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης ποικίλλει ανά περιστατικό, καθώς εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες όπως την ανταπόκριση στα φάρμακα, την προϋπάρχουσα αιτία υπογονιμότητας, την ηλικία κ.λπ.

 

Έχει καλά αποτελέσματα;
Τα αποτελέσματα διαφέρουν ανά ηλικία, παρ’ όλα αυτά είναι αρκετά αισιόδοξα κι έχουν βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια με τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας. Σήμερα τα ποσοστά επιτυχίας ξεπερνούν ακόμη και το 50%.

Ιωάννης Παπακωνσταντίνου

MD Μαιευτική Γυναικολογία- Μαστολογία